Ustąpienie pana Bilala A. Noora ze stanowiska Prezesa Zarządu.

Pan Bilal Noor, główny udziałowiec i Prezes Zarządu Ark Royal SA ogłosił zamiar sprzedania swoich udziałów i ustąpienia z Zarządu. Miało to miejsce 1 sierpnia 2019 r. Głównym udziałowcem został Dr. Gergely Bárdos, który został też powołany do Rady Nadzorczej Spółki. Rada Nadzorcza powołała Zarząd na nową 5-letnią kadencję, w następującym składzie: Pan Lóránt Tokos…