Zawarcie nowego kontraktu

W wyniku działalności w zakresie doradztwa zapoczątkowanej w październiku, w grudniu Ark Royal SA otrzymała nowe zlecenie. United Dots Ltd. i Ark Royal SA postanowiły zawrzeć nową umowę, na podstawie której Ark Royal SA będzie pełnić rolę kluczowego koordynatora w celu realizacji złożonego projektu opartego na uczeniu się maszyn i rozpoznawaniu obrazu. Projekt ten przewiduje…