Informacja o wygranym przetargu.

Polaris IT Group SA informuje, że jej spółka zależna iSRV Zrt. została ogłoszona zwycięzcą przetargu publicznego na Węgrzech, na dostawę sprzętu i oprogramowania do celów edukacyjnych. W ramach tego projektu iSRV Zrt. będzie również dostarczać własny system nauczania online Enclosed Learning.   Spółka szacuje przychody z projektu na 5 mln zł, zostanie on ukończony w…