STRATEGIA

Celem strategicznym nowego kierownictwa jest zmiana wizerunku Spółki w celu repozycjonowania jej na spółkę sektora technologii informacyjnych. Na potrzeby powyższej zmiany wizerunku kierownictwo utworzyło nowy segment działalności koncentrujący się na doradztwie w zakresie technologii oraz konsultingu z wykorzystaniem doświadczenia zawodowego i sieci kontaktów biznesowych kierownictwa.

Działalność spółki jest oparta na różnych sposobach budowania strategii gospodarczej, rozwoju oraz zarządzania projektami w dziedzinie sztucznej inteligencji (AI).

Celem strategicznym Spółki w perspektywie długoterminowej jest oferowanie konkurencyjnych i innowacyjnych rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji oraz rozwoju złożonego sprzętu i oprogramowania komputerowego.

Najbardziej oczywistym dla Spółki sposobem wdrożenia tej strategii jest znalezienie odpowiedniej spółki docelowej z branży IT posiadającej konkurencyjną wiedzę i doświadczenie w tej dziedzinie, którą Spółka będzie mogła nabyć jako swój składnik aktywów w drodze wniesienia takiego podmiotu aportem.

Obecnie kierownictwo jest na etapie prowadzenia negocjacji ze spółkami docelowymi, analizowania portfeli produktów i rozwiązań oraz kompetencji zawodowych potencjalnych współpracowników.

KIEROWNICTWO SPÓŁKI

Zarząd

Rada Nadzorcza

  • Péter Nemessuri, Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Dávid Pajor, członek Rady Nadzorczej
  • György Muity, członek Rady Nadzorczej
  • András Kallivoda-Koltay  członek Rady Nadzorczej
  • András Vadász, członek Rady Nadzorczej

HISTORIA

Spółka została utworzona w 1999 r. pod nazwą Art New media S.A. i działała na rynku sztuki. W 2008 r. Spółka zadebiutowała w ramach alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, jako nowy podmiot notowany na giełdzie papierów wartościowych.

Z końcem roku 2016 pan Bilal A. Noor został głównym udziałowcem i Głównym Dyrektorem Wykonawczym (Prezesem Zarządu) Spółki. Przeprowadził on restrukturyzację Spółki i zorientował jej profil biznesowy na świadczenie usług doradztwa konsultingowego. Z końcem roku 2017 spółka podjęła decyzję o zmianie swojej nazwy na Ark Royal SA. W sierpniu 2019 r. pan Bilal A. Noor ustąpił z Zarządu i sprzedał swoje udziały w Spółce.

Po nabyciu pakietu akcji Spółki na stanowisko Prezesa Zarządu został powołany pan Lóránt Tókos. Nowe kierownictwo przeprowadziło zmianę wizerunku (repozycjonowanie) spółki i zbudowało jej pozycję jako usługodawcy IT oraz spółki konsultingowej oferującej doradztwo w sektorze IT. Główne segmenty działalności Spółki to rozwój sztucznej inteligencji, sprzętu i oprogramowania komputerowego. Od początku roku 2020 Spółka działa pod nową nazwą Polaris IT Group SA.