Informacje na temat planów rozwoju Spółki

Nowym celem strategicznym kierownictwa Spółki jest zmiana wizerunku firmy i przekształcenie jej w spółkę sektora IT oferującą konkurencyjne i innowacyjne rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji oraz kompleksowe wdrożenia sprzętu i oprogramowania komputerowego. Na potrzeby wspomnianego repozycjonowania kierownictwo ustanowiło nowy segment działalności skoncentrowany na doradztwie w zakresie technologii, bazujący na doświadczeniu zawodowym kierownictwa i jego sieci…

Informacje na temat aktualnej sytuacji Spółki w kontekście wydarzeń związanych z pandemią koronawirusa

Niezależnie od znaczącego wpływu pandemii COVID-19 na sektor przedsiębiorstw i na gospodarkę, Zarząd Ark Royal SA zamierza kontynuować swoje uprzednio podane do publicznej wiadomości plany. Pomimo restrykcji w zakresie podróżowania kierownictwo Spółki kontynuowało konsultacje w zakresie produktów cyfrowych przeprowadzane w formie wideokonferencji z United Dots Ltd. Zgodnie z kontraktem podanym do publicznej wiadomości w grudniu…

Terminy składania sprawozdań okresowych w 2020 r.

Zarząd Ark Royal SA ustalił następujące terminy składania sprawozdań okresowych w 2020 r.: Sprawozdanie roczne za rok 2019: 28 lutego 2020 r. Sprawozdanie międzyokresowe za I kwartał 2020 r.: 15 maja 2020 r. Sprawozdanie międzyokresowe za II kwartał 2020 r.: 14 sierpnia 2020 r. Sprawozdanie międzyokresowe za III kwartał 2020 r.: 13 listopada 2020 r. Podstawa…

Zawarcie nowego kontraktu

W wyniku działalności w zakresie doradztwa zapoczątkowanej w październiku, w grudniu Ark Royal SA otrzymała nowe zlecenie. United Dots Ltd. i Ark Royal SA postanowiły zawrzeć nową umowę, na podstawie której Ark Royal SA będzie pełnić rolę kluczowego koordynatora w celu realizacji złożonego projektu opartego na uczeniu się maszyn i rozpoznawaniu obrazu. Projekt ten przewiduje…

Zawarcie kontraktu

Zarząd Ark Royal SA ogłosił, że w oparciu o sieć swoich kontaktów zawodowych i powiązań biznesowych spółka skoncentrowała jeden ze swoich pionów biznesowych na doradztwie w zakresie technologii w dziedzinie rozwoju sztucznej inteligencji (AI) oraz na strategii biznesowej projektów w zakresie sztucznej inteligencji. Dnia 24 października 2019 r. Ark Royal SA zawarła kontrakt ze swoim…

Ustąpienie pana Bilala A. Noora ze stanowiska Prezesa Zarządu.

Pan Bilal Noor, główny udziałowiec i Prezes Zarządu Ark Royal SA ogłosił zamiar sprzedania swoich udziałów i ustąpienia z Zarządu. Miało to miejsce 1 sierpnia 2019 r. Głównym udziałowcem został Dr. Gergely Bárdos, który został też powołany do Rady Nadzorczej Spółki. Rada Nadzorcza powołała Zarząd na nową 5-letnią kadencję, w następującym składzie: Pan Lóránt Tokos…