Informacja o wygranym przetargu.

Polaris IT Group SA informuje, że jej spółka zależna iSRV Zrt. została ogłoszona zwycięzcą przetargu publicznego na Węgrzech, na dostawę sprzętu i oprogramowania do celów edukacyjnych. W ramach tego projektu iSRV Zrt. będzie również dostarczać własny system nauczania online Enclosed Learning.   Spółka szacuje przychody z projektu na 5 mln zł, zostanie on ukończony w…

Pozyskanie dofinansowania projektu badawczo-rozwojowego.

Polaris IT Group SA informuje, że jej spółka zależna iSRV Zrt. otrzymała dofinansowanie na prace badawczo-rozwojowe w ramach konkursu „Wsparcie rynkowych projektów badawczo- rozwojowych i innowacyjnych” (sygn.: „2020-1.1.2-PIACI KFI”). W ramach realizowanego projektu badawczego ISRV Zrt. opracuje specjalną drukarkę 3D opartą na technologii radaru sterowanego fazowo oraz precyzyjnej, również sterowanej radarowo, docelowej maszynie odlewniczej. Ze…

Nadzwyczajna informacja od Polaris IT Group S.A. o wygranej ofercie

Polaris IT Group S.A. niniejszym informuje, że Hungarian Digital Government Agency Ltd. („HDGA”) ogłosiła wybór oferty konsorcjum, na czele którego stoi 4iG Plc. („4iG”). ISRV Zrt., spółka zależna należąca w całości do Polaris IT Group, jest również członkiem konsorcjum kierowanego przez 4iG, zgodnie z umową konsorcjum zawartą wcześniej przez iSRV i 4iG. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na…

Informacje o znaczących umowach.

Polaris IT Group SA informuje, że sprzedała klientowi ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich licencję na system nauczania online Enclosed Learning, opracowany przez jej spółkę zależną iSRV Zrt. Polaris IT Group SA osiągnie z tego tytułu 860.000 EUR przychodów, z czego 5% pozostanie w Polaris IT Group SA, a 95% stanowić będą przychody iSRV Zrt. Ponadto spółka…

NOWY PREZES ZARZĄDU

  Polaris IT Group SA informuje, że Gábor Kósa od 1 lutego 2021 roku będzie pełnił funkcję Prezesa Zarządu spółki. Celem nowego Prezesa, który jest jednocześnie głównym właścicielem spółki jest rozbudowa firmy, otwarcie na nowe rynki oraz rozwój działalności w Polsce. Planowane jest zbudowanie operatywnego kierownictwa firmy oraz wszystkich kompetencji zawodowych niezbędnych do skutecznego działania.…

Informacja o realizacji umowy.

Polaris IT Group SA informuje, że spółka zależna iSRV Zrt., wchodząca w skład grupy kapitałowej, zakończyła realizację zawartej wiosną 2020 r. umowy, na dostawy sprzętu medycznego dla węgierskich instytucji państwowych, realizowanej przy udziale kooperanta, o łącznej wartości ok. 36 milionów euro. Po zawarciu umowy wiosną 2020 roku, 100% kwoty zamówienia zostało wpłacone przez zamawiających jako…

Umowa sprzedaży licencji na oprogramowanie.

Polaris IT Group SA i jej spółka zależna iSRV Zrt. zawarły umowę o dystrybucji oprogramowania i licencji dla partnerów B2B. Polaris IT Group SA uzyskała prawa do dystrybucji oprogramowania i licencji opracowanych przez iSRV Zrt., w przypadkach, gdy potencjalny nabywca nie jest końcowym użytkownikiem oprogramowania. Po zawarciu umowy doszło do pierwszej transakcji. Polaris IT Group…