Informacje o znaczących umowach.

Polaris IT Group SA informuje, że sprzedała klientowi ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich licencję na system nauczania online Enclosed Learning, opracowany przez jej spółkę zależną iSRV Zrt. Polaris IT Group SA osiągnie z tego tytułu 860.000 EUR przychodów, z czego 5% pozostanie w Polaris IT Group SA, a 95% stanowić będą przychody iSRV Zrt. Ponadto spółka…

NOWY PREZES ZARZĄDU

  Polaris IT Group SA informuje, że Gábor Kósa od 1 lutego 2021 roku będzie pełnił funkcję Prezesa Zarządu spółki. Celem nowego Prezesa, który jest jednocześnie głównym właścicielem spółki jest rozbudowa firmy, otwarcie na nowe rynki oraz rozwój działalności w Polsce. Planowane jest zbudowanie operatywnego kierownictwa firmy oraz wszystkich kompetencji zawodowych niezbędnych do skutecznego działania.…

Informacja o realizacji umowy.

Polaris IT Group SA informuje, że spółka zależna iSRV Zrt., wchodząca w skład grupy kapitałowej, zakończyła realizację zawartej wiosną 2020 r. umowy, na dostawy sprzętu medycznego dla węgierskich instytucji państwowych, realizowanej przy udziale kooperanta, o łącznej wartości ok. 36 milionów euro. Po zawarciu umowy wiosną 2020 roku, 100% kwoty zamówienia zostało wpłacone przez zamawiających jako…

Umowa sprzedaży licencji na oprogramowanie.

Polaris IT Group SA i jej spółka zależna iSRV Zrt. zawarły umowę o dystrybucji oprogramowania i licencji dla partnerów B2B. Polaris IT Group SA uzyskała prawa do dystrybucji oprogramowania i licencji opracowanych przez iSRV Zrt., w przypadkach, gdy potencjalny nabywca nie jest końcowym użytkownikiem oprogramowania. Po zawarciu umowy doszło do pierwszej transakcji. Polaris IT Group…

Witamy Państwa

W imieniu Polaris IT Group SA mam przyjemność poinformować naszych szanownych akcjonariuszy, że w ostatnich dniach miało miejsce największe wydarzenie w historii naszej firmy, a mianowicie zarejestrowanie przez polski Sąd uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 6 lipca 2020 r. Zgodnie z decyzją mogę powitać w grupie spółkę iSRV Zrt. ufając, że odniesiemy wspólny sukces na…

Informacje na temat realizacji zamówienia produktów medycznych

Polaris IT Group SA informuje, że należąca do grupy kapitałowej iSRV Zrt zrealizowała kolejną część umowy zawartej wiosną 2020 r. ISRV Zrt zaangażowała się w dystrybucję sprzętu medycznego dla dwóch węgierskich instytucji państwowych, za pośrednictwem kooperanta, o łącznej wartości zamówienia ok. 36 milionów euro. Zgodnie z warunkami umowy, w I połowie 2020 roku iSRV Zrt…

Uzyskanie dofinansowania na zatrudnienie.

Polaris IT Group SA informuje, że wniosek o dotację, złożony przez spółkę zależną Emitenta iSRV Zrt., w konkursie „Zachęcanie do ekspansji zawodowej”, został rozpatrzony pozytywnie, a Spółka otrzyma dotację rządową w wysokości 41.983.200 HUF (ok. 518.000 zł), w ramach programu wsparcia rozwoju gospodarczego. W ramach projektu, iSRV Zrt. zatrudni sześciu nowych pracowników na minimum 24…

INFORMACJE O ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 6 lipca 2020 roku przyjęło sprawozdanie z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za 2019 rok. Zgodnie z zapowiedzianą wcześniej strategią zmiany pozycji spółki i przekształcenia jej w spółkę informatyczną, po miesiącach profesjonalnych negocjacji w sprawie przejęcia Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło wyemitować 55.000.000 akcji imiennych serii P w zamian za wkład…