Umowa sprzedaży licencji na oprogramowanie.

Polaris IT Group SA i jej spółka zależna iSRV Zrt. zawarły umowę o dystrybucji oprogramowania i licencji dla partnerów B2B. Polaris IT Group SA uzyskała prawa do dystrybucji oprogramowania i licencji opracowanych przez iSRV Zrt., w przypadkach, gdy potencjalny nabywca nie jest końcowym użytkownikiem oprogramowania. Po zawarciu umowy doszło do pierwszej transakcji. Polaris IT Group…

Witamy Państwa

W imieniu Polaris IT Group SA mam przyjemność poinformować naszych szanownych akcjonariuszy, że w ostatnich dniach miało miejsce największe wydarzenie w historii naszej firmy, a mianowicie zarejestrowanie przez polski Sąd uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 6 lipca 2020 r. Zgodnie z decyzją mogę powitać w grupie spółkę iSRV Zrt. ufając, że odniesiemy wspólny sukces na…

Informacje na temat realizacji zamówienia produktów medycznych

Polaris IT Group SA informuje, że należąca do grupy kapitałowej iSRV Zrt zrealizowała kolejną część umowy zawartej wiosną 2020 r. ISRV Zrt zaangażowała się w dystrybucję sprzętu medycznego dla dwóch węgierskich instytucji państwowych, za pośrednictwem kooperanta, o łącznej wartości zamówienia ok. 36 milionów euro. Zgodnie z warunkami umowy, w I połowie 2020 roku iSRV Zrt…

Uzyskanie dofinansowania na zatrudnienie.

Polaris IT Group SA informuje, że wniosek o dotację, złożony przez spółkę zależną Emitenta iSRV Zrt., w konkursie „Zachęcanie do ekspansji zawodowej”, został rozpatrzony pozytywnie, a Spółka otrzyma dotację rządową w wysokości 41.983.200 HUF (ok. 518.000 zł), w ramach programu wsparcia rozwoju gospodarczego. W ramach projektu, iSRV Zrt. zatrudni sześciu nowych pracowników na minimum 24…

INFORMACJE O ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 6 lipca 2020 roku przyjęło sprawozdanie z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za 2019 rok. Zgodnie z zapowiedzianą wcześniej strategią zmiany pozycji spółki i przekształcenia jej w spółkę informatyczną, po miesiącach profesjonalnych negocjacji w sprawie przejęcia Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło wyemitować 55.000.000 akcji imiennych serii P w zamian za wkład…