Wszystko czego potrzebujesz to AI, AGI? XAI! (ang. eXplainable AI)