O firmie

Strategia

Strategicznym celem nowego kierownictwa Polaris IT Group SA, które sprawuje swoje funkcje w spółce od początku 2021 roku, jest repozycjonowanie firmy i przekształcenie jej w spółkę informatyczną. Na potrzeby tej repozycji kierownictwo powołało nową linię biznesową, koncentrując się na doradztwie technologicznym i konsultingu oraz wykorzystując doświadczenie zawodowe kadry zarządzającej i sieć biznesową.

Działalność spółki Polaris IT Group SA oraz Grupy Kapitałowej Polaris IT Group SA opiera się na wykorzystaniu różnych metod budowania strategii biznesowej, rozwoju i zarządzania projektami w obszarze sztuczna inteligencja.

Naszym długofalowym celem jest dostarczanie naszym klientom konkurencyjnych i innowacyjnych rozwiązań, opartych na sztucznej inteligencji oraz kompleksowemu rozwojowi sprzętu i oprogramowania.

W celu ciągłego rozwijania naszych zdolności i możliwości stale poszerzamy krąg ekspertów, współpracowników i podwykonawców, którzy posiadają odpowiednio wysokie kompetencje, a także prowadzimy rozmowy z kolejnymi potencjalnymi partnerami.

Kierownictwo

Zarząd

Rada nadzorcza

  • Dr Péter Nemessuri, Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Dr. Dávid Pajor, członek Rady Nadzorczej
  • Dr. Dávid Péter, członek Rady Nadzorczej
  • Dr. András Kallivoda-Koltay , członek Rady Nadzorczej
  • Dr. András Vadász, członek Rady Nadzorczej

Historia

Firma powstała w 1999 roku pod nazwą Art New media SA i działała na rynku sztuki. W 2008 roku spółka zadebiutowała w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect, stając się spółką giełdową.

Pod koniec 2016 roku Pan Bilal A. Noor został głównym udziałowcem i CEO. Dokonał restrukturyzacji firmy i zmienił profil jej działalności na świadczenie usług doradczych. Pod koniec 2017 roku firma zdecydowała się na zmianę nazwy na Ark Royal S.A. Pan Bilal A. Noor zrezygnował z funkcji Prezesa Zarządu w sierpniu 2019 roku, kiedy przestał być także głównym udziałowcem.

Nowym Prezesem Zarządu został Pan Lóránt Tókos, a profil biznesowy spółki został zmieniony w kierunku dostawcy usług IT i firmy konsultingowej w zakresie technologii informatycznych. Główne linie biznesowe to sztuczna inteligencja oraz rozwój sprzętu i oprogramowania. Od 2020 roku nowa nazwa firmy to Polaris IT Group SA.

Latem 2020 roku Polaris IT Group SA nabył 100% udziałów w węgierskiej spółce informatycznej ISRV Zrt., a jej głównym akcjonariuszem został Pan Gábor Kósa, który od początku 2021 r. sprawuje także funkcje Prezesa Zarządu Polaris IT Group S.A. i pozostaje liderem ISRV Zrt.

Dowiedz się więcej o ISRV Zrt