O firmie

Strategia

Strategicznym celem nowego kierownictwa jest repozycjonowanie firmy i przekształcenie jej w spółkę informatyczną. Na potrzeby tej repozycji kierownictwo powołało nową linię biznesową, koncentrując się na doradztwie technologicznym i konsultingu, wykorzystując doświadczenie zawodowe kadry zarządzającej oraz sieć biznesową.

Działalność opiera się na wykorzystaniu różnych metod budowania strategii biznesowej, rozwoju i zarządzania projektami w obszarze sztuczna inteligencja.

Naszym długofalowym celem jest dostarczanie naszym klientom konkurencyjnych i innowacyjnych rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji oraz kompleksowym rozwoju sprzętu i oprogramowania.

W celu ciągłego rozwijania naszych zdolności i możliwości stale poszerzamy krąg ekspertów, współpracowników i podwykonawców posiadających niezbędne kompetencje, a obecnie prowadzimy rozmowy z kilkoma potencjalnymi partnerami.

Kierownictwo

Zarząd

Rada nadzorcza

  • Dr Péter Nemessuri, Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • dr Dávid Pajor, członek Rady Nadzorczej
  • György Muity, członek Rady Nadzorczej
  • Dr András Kallivoda-Koltay , członek Rady Nadzorczej
  • Dr András Vadász, członek Rady Nadzorczej

Historia

Firma powstała w 1999 roku pod nazwą Art New media SA i działała na rynku sztuki. W 2008 roku spółka zadebiutowała w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect, stając się spółką giełdową.

Pod koniec 2016 roku Pan Bilal A. Noor został głównym udziałowcem i CEO. Dokonał restrukturyzacji firmy i zmienił profil jej działalności na świadczenie usług doradczych. Pod koniec 2017 roku firma zdecydowała się na zmianę nazwy na Ark Royal SA. Pan Bilal A. Noor zrezygnował w sierpniu 2019 roku, kiedy sprzedał głównego właściciela.

Po przejęciu Pan Lóránt Tókos został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu. Nowe kierownictwo zmieniło pozycję firmy i rozwinęło ją jako dostawcę usług IT i firmę konsultingową w zakresie technologii informatycznych. Główne linie biznesowe to sztuczna inteligencja, rozwój sprzętu i oprogramowania. Od 2020 roku nowa nazwa firmy to Polaris IT Group SA.

Latem 2020 roku Polaris nabył 100% udziałów w węgierskiej spółce informatycznej ISRV Plc. Po przejęciu Gábor Kósa będzie od początku 2021 r. prezesem Polaris IT Group i pozostanie liderem ISRV Plc.

Dowiedz się więcej o ISRV Plc