Zawarcie nowego kontraktu

W wyniku działalności w zakresie doradztwa zapoczątkowanej w październiku, w grudniu Ark Royal SA otrzymała nowe zlecenie. United Dots Ltd. i Ark Royal SA postanowiły zawrzeć nową umowę, na podstawie której Ark Royal SA będzie pełnić rolę kluczowego koordynatora w celu realizacji złożonego projektu opartego na uczeniu się maszyn i rozpoznawaniu obrazu. Projekt ten przewiduje…

Zawarcie kontraktu

Zarząd Ark Royal SA ogłosił, że w oparciu o sieć swoich kontaktów zawodowych i powiązań biznesowych spółka skoncentrowała jeden ze swoich pionów biznesowych na doradztwie w zakresie technologii w dziedzinie rozwoju sztucznej inteligencji (AI) oraz na strategii biznesowej projektów w zakresie sztucznej inteligencji. Dnia 24 października 2019 r. Ark Royal SA zawarła kontrakt ze swoim…

Ustąpienie pana Bilala A. Noora ze stanowiska Prezesa Zarządu.

Pan Bilal Noor, główny udziałowiec i Prezes Zarządu Ark Royal SA ogłosił zamiar sprzedania swoich udziałów i ustąpienia z Zarządu. Miało to miejsce 1 sierpnia 2019 r. Głównym udziałowcem został Dr. Gergely Bárdos, który został też powołany do Rady Nadzorczej Spółki. Rada Nadzorcza powołała Zarząd na nową 5-letnią kadencję, w następującym składzie: Pan Lóránt Tokos…