Doradztwo w zakresie technologii informacyjnych

Pomagamy naszym klientom w zdefiniowaniu najbardziej dla nich odpowiedniej strategii zaopatrywania się oraz w wyborze najbardziej odpowiedniej technologii – oferujemy im usługi umożliwiające stworzenie i wdrożenie wszechstronnej strategii opartej na technologiach, która umożliwia osiąganie lepszych wyników biznesowych.  Oferowane przez nas wsparcie różnych segmentów biznesowych jest skoncentrowane na zoptymalizowaniu efektywności operacyjnej poprzez przyjęcie właściwych rozwiązań w zakresie IT wraz z jednoczesną optymalizacją kosztów wdrożenia takiej technologii.

W jaki sposób łączymy biznes i technologię informacyjną

Strategia

Po przedstawieniu nam celów, jakie dane przedsiębiorstwo chciałoby osiągnąć, przedstawiamy wszechstronną ofertę usług, począwszy od niezbędnych procesów, polityk i zasobów, w tym sieci, technologii w chmurze, oprogramowania i sprzętu komputerowego, a skończywszy na zasobach ludzkich koniecznych, aby zrealizować wspomniane cele.

Architektura

W oparciu o tak zdefiniowane cele gospodarcze możemy opracować sprawny, elastyczny i skalowalny system IT wraz z odpowiednimi narzędziami i procesami.

Wdrożenie

Po przyjęciu właściwych rozwiązań w zakresie IT zapewniamy naszym klientom wdrożenie różnych elementów sprzętu komputerowego oraz właściwych aplikacji potrzebnych zarówno do obsługi systemów pilotażowych projektu jak i tych, które zostaną zainstalowane w ramach jego wdrożenia. Świadczymy wsparcie w zakresie sfinalizowania projektu IT w terminie oraz w granicach przyjętego budżetu, a także w osiągnięciu zakładanych celów gospodarczych.

Integracja

Przeprowadzamy procesy pozwalające zapewnić, że zainstalowane systemy będą pracować zgodnie z oczekiwaniami.

Procesy te obejmują integrację danych, korygowanie nieprawidłowości oraz szkolenia dla użytkowników systemu. Po przeprowadzeniu wszystkich tych prac gwarantujemy wydajność wdrożonych rozwiązań dzięki mierzeniu, monitorowaniu i zarządzaniu systemem IT.

Bezpieczeństwo

Podmioty gospodarcze muszą zapewniać ochronę oferowanych przez siebie produktów i rozwiązań w zakresie wartości biznesowej poprzez ochronę swoich danych.

Pomagamy klientom chronić ich dane przed zagrożeniami w obszarze IT poprzez identyfikowanie słabych punktów sieci i ich zabezpieczanie.  Następnie rekomendujemy wybór rozwiązań w zakresie sprzętu i oprogramowania, a także ich aktualizacji. Proponowane zabezpieczenia obejmują między innymi szyfrowanie danych, zabezpieczenia antyingerencyjne oraz identyfikację na podstawie danych biometrycznych.

Usługi doradztwa w zakresie technologii

W dzisiejszych czasach szybki postęp technologiczny (np. sztuczna inteligencja, kryptografia, łańcuch bloków (blockchain), technologie rozpoznawania obrazów itp.) wymusza coraz większą złożoność projektów rozwoju przedsiębiorstwa. W związku z tym pomagamy naszym klientom podejmować złożone wyzwania w zakresie sprzętu i oprogramowania komputerowego. Nasze wsparcie opiera się na wykorzystaniu technologii informacyjnych do rozwiązywania problemów powstających w ramach prowadzenia działalności.

Znając potrzeby klienta, jesteśmy w stanie pomóc mu w zwiększeniu skuteczności i efektywności operacyjnej na wiele sposobów.

Studium wykonalności

Studium wykonalności pozwala uzyskać kluczowe informacje ekonomiczne, techniczne i prawne, które umożliwiają zrozumienie wszystkich aspektów danego biznesplanu. Informujemy klienta o potencjalnych ryzykach, jakie mogą wystąpić podczas wdrażania projektu.

Analiza potrzeb przedsiębiorstwa

Na podstawie analizy kosztów i korzyści klient może sam zdecydować, czy wybrane rozwiązanie technologiczne i powiązane z nim aktualizacje infrastruktury są opłacalne finansowo.

Modelowanie procesów technologicznych

Badania nad pojawiającymi się na rynku technologiami lub prototypowanie wyników uzyskiwanych przy pomocy określonej technologii pomagają podjąć decyzję, czy zainstalowanie ich zapewnia efektywne i skuteczne rozwiązania.

Zarządzanie projektem

Naszym partnerom pomagamy w planowaniu, organizowaniu, koordynowaniu i walidowaniu projektów rozwoju rozwiązań IT.

SPRAWDŹ NASZE NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Informacje o znaczących umowach.

Polaris IT Group SA informuje, że sprzedała klientowi ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich licencję na system nauczania online Enclosed Learning, opracowany przez jej spółkę zależną iSRV Zrt. Polaris IT Group SA osiągnie z tego tytułu 860.000 EUR przychodów, z czego 5% pozostanie w Polaris IT Group SA, a 95% stanowić będą przychody iSRV Zrt. Ponadto spółka…

Read more

NOWY PREZES ZARZĄDU

  Polaris IT Group SA informuje, że Gábor Kósa od 1 lutego 2021 roku będzie pełnił funkcję Prezesa Zarządu spółki. Celem nowego Prezesa, który jest jednocześnie głównym właścicielem spółki jest rozbudowa firmy, otwarcie na nowe rynki oraz rozwój działalności w Polsce. Planowane jest zbudowanie operatywnego kierownictwa firmy oraz wszystkich kompetencji zawodowych niezbędnych do skutecznego działania.…

Read more