Doradztwo w zakresie technologii informacyjnych

Pomagamy naszym klientom w zdefiniowaniu najbardziej dla nich odpowiedniej strategii zaopatrywania się oraz w wyborze najbardziej odpowiedniej technologii – oferujemy im usługi umożliwiające stworzenie i wdrożenie wszechstronnej strategii opartej na technologiach, która umożliwia osiąganie lepszych wyników biznesowych.  Oferowane przez nas wsparcie różnych segmentów biznesowych jest skoncentrowane na zoptymalizowaniu efektywności operacyjnej poprzez przyjęcie właściwych rozwiązań w zakresie IT wraz z jednoczesną optymalizacją kosztów wdrożenia takiej technologii.

W jaki sposób łączymy biznes i technologię informacyjną

Strategia

Po przedstawieniu nam celów, jakie dane przedsiębiorstwo chciałoby osiągnąć, przedstawiamy wszechstronną ofertę usług, począwszy od niezbędnych procesów, polityk i zasobów, w tym sieci, technologii w chmurze, oprogramowania i sprzętu komputerowego, a skończywszy na zasobach ludzkich koniecznych, aby zrealizować wspomniane cele.

Architektura

W oparciu o tak zdefiniowane cele gospodarcze możemy opracować sprawny, elastyczny i skalowalny system IT wraz z odpowiednimi narzędziami i procesami.

Wdrożenie

Po przyjęciu właściwych rozwiązań w zakresie IT zapewniamy naszym klientom wdrożenie różnych elementów sprzętu komputerowego oraz właściwych aplikacji potrzebnych zarówno do obsługi systemów pilotażowych projektu jak i tych, które zostaną zainstalowane w ramach jego wdrożenia. Świadczymy wsparcie w zakresie sfinalizowania projektu IT w terminie oraz w granicach przyjętego budżetu, a także w osiągnięciu zakładanych celów gospodarczych.

Integracja

Przeprowadzamy procesy pozwalające zapewnić, że zainstalowane systemy będą pracować zgodnie z oczekiwaniami.

Procesy te obejmują integrację danych, korygowanie nieprawidłowości oraz szkolenia dla użytkowników systemu. Po przeprowadzeniu wszystkich tych prac gwarantujemy wydajność wdrożonych rozwiązań dzięki mierzeniu, monitorowaniu i zarządzaniu systemem IT.

Bezpieczeństwo

Podmioty gospodarcze muszą zapewniać ochronę oferowanych przez siebie produktów i rozwiązań w zakresie wartości biznesowej poprzez ochronę swoich danych.

Pomagamy klientom chronić ich dane przed zagrożeniami w obszarze IT poprzez identyfikowanie słabych punktów sieci i ich zabezpieczanie.  Następnie rekomendujemy wybór rozwiązań w zakresie sprzętu i oprogramowania, a także ich aktualizacji. Proponowane zabezpieczenia obejmują między innymi szyfrowanie danych, zabezpieczenia antyingerencyjne oraz identyfikację na podstawie danych biometrycznych.

Usługi doradztwa w zakresie technologii

W dzisiejszych czasach szybki postęp technologiczny (np. sztuczna inteligencja, kryptografia, łańcuch bloków (blockchain), technologie rozpoznawania obrazów itp.) wymusza coraz większą złożoność projektów rozwoju przedsiębiorstwa. W związku z tym pomagamy naszym klientom podejmować złożone wyzwania w zakresie sprzętu i oprogramowania komputerowego. Nasze wsparcie opiera się na wykorzystaniu technologii informacyjnych do rozwiązywania problemów powstających w ramach prowadzenia działalności.

Znając potrzeby klienta, jesteśmy w stanie pomóc mu w zwiększeniu skuteczności i efektywności operacyjnej na wiele sposobów.

Studium wykonalności

Studium wykonalności pozwala uzyskać kluczowe informacje ekonomiczne, techniczne i prawne, które umożliwiają zrozumienie wszystkich aspektów danego biznesplanu. Informujemy klienta o potencjalnych ryzykach, jakie mogą wystąpić podczas wdrażania projektu.

Analiza potrzeb przedsiębiorstwa

Na podstawie analizy kosztów i korzyści klient może sam zdecydować, czy wybrane rozwiązanie technologiczne i powiązane z nim aktualizacje infrastruktury są opłacalne finansowo.

Modelowanie procesów technologicznych

Badania nad pojawiającymi się na rynku technologiami lub prototypowanie wyników uzyskiwanych przy pomocy określonej technologii pomagają podjąć decyzję, czy zainstalowanie ich zapewnia efektywne i skuteczne rozwiązania.

Zarządzanie projektem

Naszym partnerom pomagamy w planowaniu, organizowaniu, koordynowaniu i walidowaniu projektów rozwoju rozwiązań IT.

SPRAWDŹ NASZE NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Informacja o wygranym przetargu.

Polaris IT Group SA informuje, że jej spółka zależna iSRV Zrt. została ogłoszona zwycięzcą przetargu publicznego na Węgrzech, na dostawę sprzętu i oprogramowania do celów edukacyjnych. W ramach tego projektu iSRV Zrt. będzie również dostarczać własny system nauczania online Enclosed Learning.   Spółka szacuje przychody z projektu na 5 mln zł, zostanie on ukończony w…

Read more