Informacja o wygranym przetargu.

Polaris IT Group SA informuje, że jej spółka zależna iSRV Zrt. została ogłoszona zwycięzcą przetargu publicznego na Węgrzech, na dostawę sprzętu i oprogramowania do celów edukacyjnych. W ramach tego projektu iSRV Zrt. będzie również dostarczać własny system nauczania online Enclosed Learning.   Spółka szacuje przychody z projektu na 5 mln zł, zostanie on ukończony w…

Read more

Pozyskanie dofinansowania projektu badawczo-rozwojowego.

Polaris IT Group SA informuje, że jej spółka zależna iSRV Zrt. otrzymała dofinansowanie na prace badawczo-rozwojowe w ramach konkursu „Wsparcie rynkowych projektów badawczo- rozwojowych i innowacyjnych” (sygn.: „2020-1.1.2-PIACI KFI”). W ramach realizowanego projektu badawczego ISRV Zrt. opracuje specjalną drukarkę 3D opartą na technologii radaru sterowanego fazowo oraz precyzyjnej, również sterowanej radarowo, docelowej maszynie odlewniczej. Ze…

Read more

Nadzwyczajna informacja od Polaris IT Group S.A. o wygranej ofercie

Polaris IT Group S.A. niniejszym informuje, że Hungarian Digital Government Agency Ltd. („HDGA”) ogłosiła wybór oferty konsorcjum, na czele którego stoi 4iG Plc. („4iG”). ISRV Zrt., spółka zależna należąca w całości do Polaris IT Group, jest również członkiem konsorcjum kierowanego przez 4iG, zgodnie z umową konsorcjum zawartą wcześniej przez iSRV i 4iG. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na…

Read more

Informacje o znaczących umowach.

Polaris IT Group SA informuje, że sprzedała klientowi ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich licencję na system nauczania online Enclosed Learning, opracowany przez jej spółkę zależną iSRV Zrt. Polaris IT Group SA osiągnie z tego tytułu 860.000 EUR przychodów, z czego 5% pozostanie w Polaris IT Group SA, a 95% stanowić będą przychody iSRV Zrt. Ponadto spółka…

Read more