USTĄPIENIE PANA BILALA A. NOORA ZE STANOWISKA PREZESA ZARZĄDU