Dla Inwestorów

Profil biznesowy

Polaris IT Group SA działa jako dostawca usług IT i firma konsultingowa w obszarze technologii informatycznych.

W lipcu 2020 roku utworzono Grupę Kapitałową Polaris IT Group SA, gdy Polaris IT Group SA objęło 100% udziałów w kapitale zakładowym IAI (Industrial Artificial Intelligence Kft.), która to spółka posiada 100% akcji innego węgierskiego podmiotu ISRV Zrt. W chwili obecnej IAI nie prowadzi działalności generującej przychody ze sprzedaży, natomiast ISRV jest spółką prowadzącą działalność operacyjną na największą skalę w ramach Grupy Kapitałowej Polaris IT Group SA.

Główne linie biznesowe Grupy Kapitałowej Polaris IT Group SA to sztuczna inteligencja oraz rozwój sprzętu i oprogramowania komputerowego.

Polaris IT Group SA jest spółką notowaną na warszawskim rynku akcji NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu.

Akcjonariat

AKCJONARIUSZ

LICZBA AKCJIUDZIAŁ %LICZBA GŁOSÓW

LICZBA GŁOSÓW %

Bit Pyrite Ltd

38 500 000

66,24%38 500 000

66,24%

Pozostali

19 620 000

33,76%19 620 000

33,76%

SUMA

58 120 000

100,00%58 120 000

100,00%

Terminy przekazywania raportów okresowych

Zarząd Polaris IT Group SA ustalił następujące terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku:

  • Raport roczny skonsolidowany za 2022 rok: 21 marca 2023 r. Raport roczny jednostkowy za 2022 rok: 21 marca 2023 r.
  • Raport kwartalny skonsolidowany i jednostkowy za I kw. 2023 roku: 15 maja 2023 r.
  • Raport kwartalny skonsolidowany i jednostkowy za II kw. 2023 roku: 11 sierpnia 2023 r.
  • Raport kwartalny skonsolidowany i jednostkowy za III kw. 2023 roku: 14 listopada 2023 r.

Podstawa prawna: §6, ust. 14.1, Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Raporty okresowe

 

Walne Zgromadzenia

15.05.2023. Ogłoszenie o zwołaniu WZA Polaris IT Group SA na 11 lipca 2023 r. wraz z projektami uchwał
Polaris IT Group SA przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na 11 lipca 2023 r. oraz treść projektów uchwał.

 

2024

15.05.2024. POLARIS IT GROUP SA (5/2024) Raport kwartalny za I kwartał 2024 r. (infostrefa.com)

21.03.2024. POLARIS IT GROUP SA (3/2024) Jednostkowy raport roczny za 2023 r. (infostrefa.com)

21.03.2024. POLARIS IT GROUP SA (2/2024) Skonsolidowany raport roczny za 2023 r. (infostrefa.com)

 

2023

14.11.2023. POLARIS IT GROUP SA (10/2023) Raport kwartalny za III kwartał 2023 r. (infostrefa.com)

14.08.2023. POLARIS IT GROUP SA (9/2023) Raport kwartalny za II kwartał 2023 r. (infostrefa.com)

15.05.2023. Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za pierwszy kwartał 2023 roku

21.03.2023. Skonsolidowany raport roczny za 2022 r.

21.03.2023. Jednostkowy raport roczny za 2022 r.

 

2022

14.11.2022. Raport kwartalny za III kwartał 2022 r.

30.09.2022. POLARIS IT GROUP SA (8/2022) Resolutions of the Ordinary General Meeting of Shareholders. (infostrefa.com)

15.08.2022. Raport kwartalny za II kwartał 2022 r.

16.05.2022. Raport kwartalny za I kwartał 2022 r.

21.03.2022. Raport roczny skonsolidowany za 2021 r.

21.03.2022. Raport roczny jednostkowy za 2021 r.

Raporty bieżące

RAPORTY EBI

 

2024

04/2024 – POLARIS IT GROUP SA (4/2024) Informacja o stosowaniu zasad dobrych praktyk. (infostrefa.com)

01/2024 – POLARIS IT GROUP SA (1/2024) Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 r. (infostrefa.com)

 

2023

06/2023 – POLARIS IT GROUP SA (6/2023) Ogłoszenie o zwołaniu WZA Polaris IT Group SA na 11 lipca 2023 r. wraz z projektami uchwał. (infostrefa.com)

02/2023 – POLARIS IT GROUP SA (2/2023) Conclusion of an agreement with an entity authorized to audit financial statements. (infostrefa.com)

01/2023 – POLARIS IT GROUP SA (1/2023) Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 r. (infostrefa.com)

 

2022

09/2022 – POLARIS IT GROUP SA (9/2022) Appointment of a Member of the Supervisory Board. (infostrefa.com)

05/2022 – POLARIS IT GROUP SA (5/2022) Resignation and appointment of a new Member of the Supervisory Board. (infostrefa.com)

01/2022 – POLARIS IT GROUP SA (1/2022) Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 r. (infostrefa.com)

 

2021

18/2021 – Download here

17/2021 – Download here

16/2021 – Download here

15/2021 – Download here

14/2021 – Download here

13/2021 – Download here

12/2021 – Download here

11/2021 – Download here

10/2021 – Download here

9/2021 – Download here

8/2021 – Download here

7/2021 – Download here

6/2021 – Download here

5/2021 – Download here

4/2021 – Download here

3/2021 – Download here

2/2021 – Download here

1/2021 – Download here

 

2020

15/2020 – Download here

Periodic report for the third quarter of 2020 – Download here

14/2020 – Download here

13/2020 – Download here

Uniform text of the Company’s Articles of Association – Download here

12/2020 – Download here

Periodic report for the second quarter of 2020 – Download here

11/2020 – Download here

10/2020 – Download here

09/2020 – Download here

08/2020 – Download here

Resolutions of the Ordinary General Meeting – Download here

07/2020 – Download here

06/2020 – Download here

Announcement on the convening of the Annual General Meeting – Download here

05/2020 – Download here

04/2020 – Download here

Periodic report for the first quarter of 2020 – Download here

03/2020 – Download here

Company statute – Download here

02/2020 – Download here

Annual report for 2019 – Download here

01/2020 – Download here

 

2019

24/2019 – Download here

Amendments to the Articles of Association adopted at the Ordinary General Meeting – Download here

23/2019 – Download here

Resolutions of the ordinary General Meeting of ARK ROYAL SA – Download here

22/2019 – Download here

Proposed amendments to the Articles of Association of the Company at the Ordinary General Meeting of Ark Royal SA convened for 12.30.2019 – Download here

21/2019 – Download here

Announcement on the convening of the Ordinary General Meeting of Ark Royal SA for 12.30.2019 – Download here

20/2019 – Download here

Periodic report for the third quarter of 2019 – Download here

19/2019 – Download here

18/2019 – Download here

CV – Download here

17/2019 – Download here

16/2019 – Download here

CV – Download here

15/2019 – Download here

14/2019 – Download here

13/2019 – Download here

Periodic report for the second quarter of 2019- Download here

12/2019 – Download here

Periodic report for the first quarter of 2019 (correction) – Download here

11/2019 – Download here

Annual report for 2018 – Download here

10/2019 – Download here

Periodic report for the fourth quarter of 2018 (correction) – Download here

9/2019 – Download here

8/2019 – Download here

7/2019 – Download here

6/2019 – Download here

Periodic report for the first quarter of 2019 – Download here

5/2019 – Download here

4/2019 – Download here

Periodic report for the fourth quarter of 2018 – Download here

3/2019 – Download here

2/2019 – Download here

1/2019 – Download here

RAPORTY ESPI


2023

2/2023 – POLARIS IT GROUP SA (2/2023) Pozyskanie inwestora i plan podwyższenia kapitału Spółki. (infostrefa.com)

 

2022

5/2022 – POLARIS IT GROUP SA (5/2022) New framework agreement of iSRV Zrt. (infostrefa.com)

4/2022 – POLARIS IT GROUP SA (4/2022) Significant agreement of the subsidiary iSRV Zrt. (infostrefa.com)

3/2022 – POLARIS IT GROUP SA (3/2022) Information on a significant agreement. (infostrefa.com)

2/2022 – POLARIS IT GROUP SA (2/2022) iSRV Zrt agreement with a new client. (infostrefa.com)

1/2022 – POLARIS IT GROUP SA (1/2022) Dotacja na rozwój zdolności produkcyjnych w technologii SMT (infostrefa.com)

 

2021

9/2021 – POLARIS IT GROUP SA (9/2021) Information on the execution of deliveries under the tender. (infostrefa.com)

8/2021 – Download here

7/2021 – Download here

6/2021 – Download here

5/2021 – Download here

4/2021 – Download here

3/2021 – Download here

2/2021 – Download here

1/2021 – Download here

 

2020

15/2020 – Download here

14/2020 – Download here

13/2020 – Download here

12/2020 – Download here11/2020 – Download here

The Management Board’s statement on the company’s contribution in kind – Download here

10/2020 – Download here

9/2020 – Download here

Announcement on convening the General Meeting of Shareholders – Download here

8/2020 – Download here

Opinion of the Independent Auditor – Download here

7/2020 – Download here

Valuation report of iSRV Zrt. – Download here

6/2020 – Download here

Valuation Report for Industrial Artificial Intelligence Kft. – Download here

5/2020 – Download here

Polaris IT Group Management Board Report – Download here

4/2020 – Download here

3/2020 – Download here

2/2020 – Download here

1/2020 – Download here

Company statute – Download here

 

2019

17/2020 – Download here

16/2020 – Download here

Notification on the change of share in the votes of Skyline Investment S.A. – Download here

15/2020 – Download here

14/2020 – Download here

13/2020 – Download here

Announcement on the convening of the Ordinary General Meeting of Ark Royal SA for 12.30.2019 – Download here

12/2020 – Download here

Notification of a change in voting rights for Balint Farkas – Download here

11/2019 – Download here

Notification about the change of participation in the votes of Ferenc Szabo – Download here

10/2019 – Download here

Notification of a change in participation in the votes of Katalin Farago – Download here

9/2019 – Download here

Notification of a change in voting participation of Gergely Bardos – Download here

8/2019 – Download here

Information on transactions on Gergely Bardos shares – Download here

7/2019 – Download here

6/2019 – Download here

5/2019 – Download here

Notification on the change of participation in votes J. Skopowski – Download here

4/2019 – Download here

Letter to the KNF Bilal A. Noor – Download here

3/2019 – Download here

Notice of participation in the votes of Gergely Bardos – Download here

2/2019 – Download here

Notifications Gergely Bardos – Download here

1/2019 – Download here

Autoryzowany doradca

Invest Concept Sp. z o.o.

ul. Rybałtów 14/5
02-886 Warszawa
E-mail: office@investconcept.pl
Tel.: +48 22 255 31 21

Animator rynku

Dom Maklerski BDM S.A.

ul. Stojałowskiego 27
43-300 Bielsko-Biała
Tel.: +48 33 812 84 40
www.bdm.com.pl

Kontakt dla inwestorów i mediów

Jacek Grobel

E-mail: jacek.grobel@polarisitgroup.com
Tel.: +48 662 246 465