INFORMACJE NA TEMAT AKTUALNEJ SYTUACJI SPÓŁKI W KONTEKŚCIE WYDARZEŃ ZWIĄZANYCH Z PANDEMIĄ KORONAWIRUSA