DOTACJA NA ROZWÓJ ZDOLNOŚCI PRODUKCYJNYCH W TECHNOLOGII SMT