PREZENTACJA FIRMY, DANE FIRMY

Nasza spółka jest notowana na warszawskim rynku akcji NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu.
Więcej informacji na www.newconnect.pl

Terminy przekazywania raportów okresowych

Zarząd Polaris IT Group SA ustalił następujące terminy składania międzyokresowych sprawozdań finansowych w 2021 r.:

  • Raport roczny skonsolidowany za 2020 rok: 21 marca 2021 r.
  • Raport roczny jednostkowy za 2020 rok: 21 marca 2021 r.
  • Raport kwartalny skonsolidowany i jednostkowy za I kw. 2021 roku: 17 maja 2021 r.
  • Raport kwartalny skonsolidowany i jednostkowy za II kw. 2021 roku: 16 sierpnia 2021 r.
  • Raport kwartalny skonsolidowany i jednostkowy za III kw. 2021 roku: 15 listopada 2021 r.

Podstawa prawna: §6, ust. 14.1, Załącznika nr. 3 do Regulaminu ASO.

AKCJONARIAT

AKCJONARIUSZ LICZBA AKCJI UDZIAŁ % LICZBA GŁOSÓW UDZIAŁ %
Bit Pyrite Ltd 38 500 000 66,24% 38 500 000 66,24%
Pozostali 19 620 000 33,76% 19 620 000 33,76%
SUMA 58 120 000 100,00% 58 120 000 100,00%

Publikacje

Raporty EBI

2021

18/2021 – Pobierz

17/2021 – Pobierz

16/2021 – Pobierz

15/2021 – Pobierz

14/2021 – Pobierz

13/2021 – Pobierz

12/2021 – Pobierz

11/2021 – Pobierz

10/2021 – Pobierz

09/2021 – Pobierz

08/2021 – Pobierz

07/2021 – Pobierz

06/2021 – Pobierz

05/2021 – Pobierz

04/2021 – Pobierz

03/2021 – Pobierz

02/2021 – Pobierz

01/2021 – Pobierz

2020

15/2020 – Pobierz
Raport okresowy za III kwartał 2020 r. – Pobierz

14/2020 – Pobierz

13/2020 – Pobierz
Tekst jednolity Statutu Spółki – Pobierz

12/2020 – Pobierz
Raport okresowy za II kwartał 2020 r. – Pobierz

11/2020 – Pobierz

10/2020 – Pobierz

09/2020 – Pobierz

08/2020 – Pobierz
Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – Pobierz

07/2020 – Pobierz

06/2020 – Pobierz
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – Pobierz

05/2020 – Pobierz

04/2020 – Pobierz
Raport okresowy za I kwartał 2020 r. – Pobierz

03/2020 – Pobierz
STATUT – Pobierz

2/2020 – Pobierz
Raport roczny za 2019 r. – Pobierz

1/2020 – Pobierz

2019

25/2019 – Pobierz

24/2019 – Pobierz
Zmiany Statutu uchwalone na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu – Pobierz

23/2019 – Pobierz
UCHWAŁY ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ARK ROYAL SA – Pobierz

22/2019 – Pobierz
Proponowane zmiany Statutu Spółki na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ark Royal SA zwołanym na dzień 30 grudnia 2019 r. – Pobierz

21/2019 – Pobierz
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ark Royal SA na dzien 30 grudnia 2019 roku – Pobierz

20/2019 – Pobierz
Raport okresowy za III kwartał 2019 r. – Pobierz

19/2019 – Pobierz

18/2019 – Pobierz
CV – Pobierz

17/2019 – Pobierz

16/2019 – Pobierz

CV – Pobierz

15/2019 – Pobierz

14/2019 – Pobierz
13/2019 – Pobierz
Raport okresowy za II kwartał 2019 r.- Pobierz

12/2019 – Pobierz
Raport okresowy za I kwartał 2019 r. (korekta) – Pobierz

11/2019 – Pobierz
Raport roczny za 2018 r. – Pobierz

10/2019 – Pobierz
Raport okresowy za IV kwartał 2018 r. (korekta) – Pobierz

9/2019 – Pobierz
8/2019 – Pobierz

7/2019 – Pobierz

6/2019 – Pobierz
Raport okresowy za I kwartał 2019 r. – Pobierz

5/2019 – Pobierz

4/2019 – Pobierz
Raport okresowy za IV kwartał 2018 r. – Pobierz

3/2019 – Pobierz

2/2019 – Pobierz
1/2019 – Pobierz

Raporty ESPI

2021

08/2021 – Pobierz

07/2021 – Pobierz

06/2021 – Pobierz

05/2021 – Pobierz

04/2021 – Pobierz

03/2021 – Pobierz

02/2021 – Pobierz

01/2021 – Pobierz

2020

15/2020 – Pobierz

14/2020 – Pobierz

13/2020 – Pobierz

12/2020 – Pobierz

11/2020 – Pobierz
Oświadczenie Zarządu o wniesionym aporcie – Pobierz

10/2020 – Pobierz

09/2020 – Pobierz
Ogłoszenie o zwołaniu WZA – Pobierz

08/2020 – Pobierz
Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta – Pobierz

07/2020 – Pobierz
Raport z wyceny iSRV Zrt. – Pobierz

06/2020 – Pobierz
Raport z wyceny Industrial Artificial Intelligence Kft. – Pobierz

05/2020 – Pobierz
Sprawozdanie Zarządu Polaris IT Group – Pobierz

04/2020 – Pobierz

03/2020 – Pobierz

02/2020 – Pobierz

03/2020 – Pobierz
Statut Spółki – Pobierz

2019

17/2019 – Pobierz

16/2019 – Pobierz
Zawiadomienie o zmianie udziału w głosach Skyline Investment S.A. – Pobierz

15/2019 – Pobierz

14/2019 – Pobierz

13/2019 – Pobierz
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ark Royal SA na dzien 30 grudnia 2019 roku – Pobierz

12/2019 – Pobierz
Zawiadomienie o zmianie udziału w głosach Balint Farkas – Pobierz

11/2019 – Pobierz
Zawiadomienie o zmianie udziału w głosach Ferenc Szabo – Pobierz

10/2019 – Pobierz
Zawiadomienie o zmianie udziału w głosach Katalin Farago- Pobierz

09/2019 – Pobierz
Zawiadomienie o zmianie udziału w głosach Gergely Bardos – Pobierz

08/2019 – Pobierz
Informacja o transakcjach na akcjach Gergely Bardos – Pobierz

07/2019 – Pobierz

06/2019 – Pobierz

05/2019 – Pobierz
Zawiadomienie o zmianie udziału w głosach J. Skopowski – Pobierz

04/2019 – Pobierz
Pismo do KNF Bilal A. Noor – Pobierz

03/2019 – Pobierz
Zawiadomienie o udziale w głosach Gergely Bardos (ENG) – Pobierz

02/2019 – Pobierz
Powiadomienie Gergely Bardos – Pobierz

01/2019 – Pobierz

ŁAD KORPORACYJNY

Obecny Zarząd prowadzi spółkę od sierpnia 2019 roku. Jeśli interesują Państwa informacje o firmie przed sierpniem 2019 roku zapraszamy na stronę:: www.arkroyal.eu